Jutarnji list

Syndicate content
RSS latest articles feed for: jutarnjiList, and section: Front Page.
Updated: 23 min 6 sek od tega

S POLICA TRGOVINA POVLAČI SE SUNCOKRETOVO ULJE UVEZENO IZ UKRAJINE Sadrži preveliku koncentraciju toksičnih spojeva koji su dokazano kancerogeni

Pon, 13/11/2017 - 17:19

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je u ponedjeljak da zbog povećane količine benzo(a)pirena i PAH4. s tržišta povlači ukrajinsko nerafinirano suncokretovo ulje "Salatoff", koje na hrvatsko tržište stavljaju tvrtke Cossack Consulting i Emasof.

Proizvod nije siguran za konzumaciju budući da sadrži policikličke aromatske ugljikovodike u koncentracijama koje prelaze granične vrijednosti definirane Uredbom Europske komisije 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata.

Ulje se nalazi u pakiranju od jedne litre, bar koda 4030011700121, datuma najbolje upotrijebiti do 14. ožujka 2018., LOT broja 2017.03.15, podrijetlom iz Ukrajine.

Proizvođač je tvrtka "Ukroliya" LTD, 4 Sadova Str. Chernechyi Yar, Poltawa region, Dikanka area, Ukrajina, a na hrvatsko tržište proizvod stavljaju tvrtke Cossack Consulting, Vlaška ulica 58, Zagreb i Emasof, Vlaška ulica 19, Zagreb.

salatof.jpg 

Inače, policiklički aromatski ugljikovodici nalaze se u ispušnim plinovima automobilskih motora, nastaju tijekom šumskih požara, vulkanskih erupcija, nedovoljnim sagorijevanjem drveta, te industrijskim procesima. PAH-ove nalazimo i u voću i povrću, žitaricama, uljima, ali i mesnim i mliječnim proizvodima.

Najviše PAH-ova u hranu dospijeva termičkom obradom hrane: zagrijavanjem, prženjem, sušenjem, dimljenjem, roštiljanjem, pečenjem. Količima štetnih PAH spojeva u hrani može smanjiti dodatkom začina kao što su luk i češnjak, a i isti učinak postiže se i mariniranjem u pivskoj marinadi.

Kategorije: Hrvaška

MINISTAR OBRANE O UGROZI S KOJOM SE HRVATSKA SVE ČEŠĆE BORI 'Obranili smo Hrvatsku od požara, sad moramo raditi na prevenciji'

Pon, 13/11/2017 - 17:08

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević ključni je sudionik konferencije 'Požari u Hrvatskoj: obrana i prevencija' koju 15. studenog u zagrebačkoj Laubi organizira Jutarnji list. 

Koje su dobre, a koje loše strane ovogodišnje protupožarne sezone?

Najvažnije je što u vrlo intenzivnoj sezoni, koja je nametnula visok tempo svim sastavnicama sustava i svim operativnim snagama, u Hrvatskoj nije bilo ljudskih žrtava. Također, nije bilo značajnih šteta na stambenim i gospodarskim objektima.

Najveća šteta nastala je na poljoprivrednim površinama, a točan iznos štete bit će poznat nakon što završe svi izvidi koje provode nadležna tijela.

Nije bilo teže povrijeđenih vatrogasaca ni većih šteta na vatrogasnoj opremi i zrakoplovima. Usprkos velikom angažmanu Hrvatske vojske, kako zrakoplovne tako i kopnene komponente, nije zabilježen nijedan izvanredni događaj. Nekoliko evakuacija stanovništva i turista bilo je preventivne prirode i nije se odrazilo na normalan tijek turističke sezone. Unatoč vrlo izazovnoj situaciji u priobalju te broju i intenzitetu požara, cestovni promet i opskrba električnom energijom zanemarivo kratko su bili u prekidu.

Loše strane koje su karakterizirale ovu protupožarnu sezonu možemo percipirati kao dobru priliku za unapređenje sustava. Određeni nedostaci, gdje prvenstveno mislim na strateško komuniciranje i povremenu nedovoljnu obaviještenost građana, bit će ispravljeni već do sljedeće sezone.

Kada smo neke od najvećih događaja sagledali retroaktivno, kroz stručnu analizu, ustanovili smo kako tijek događaja nije bio isključivo u rukama operativnih snaga. Ono što na prvi pogled nije vidljivo je da u zaštiti od požara veću ulogu od operativnih snaga ima lokalna zajednica i njezina sposobnost da podupre kurativne djelatnosti. Pri sagledavanju istine moramo biti objektivni, uzimajući u obzir obim ugroze.Neki od koraka koje namjeravamo poduzeti dio su srednjoročnog plana implementacije Sustava domovinske sigurnosti u sve pore hrvatskog društva. Pri tome ne smijemo zaboraviti da se pri konstrukciji ovakvih sustava ne teži savršenstvu, nego postizanju optimuma. Razmak između te dvije pozicije uvijek će biti manevarski prostor za negativne ocjene, što će nas opet dodatno motivirati za poboljšanja, u skladu s financijskim mogućnostima.

 

Gdje vidite mjesta za napredak?

Nova sigurnosna paradigma mora odgovoriti raznim izazovima koje donosi današnje doba. Tu mislim na globalno zatopljenje i ostale okružujuće okolnosti koje negativno utječu na problematiku požara otvorenog prostora kao što su zapuštena poljoprivredna zemljišta, demografska struktura u ruralnim područjima, geografska obilježja RH i meteorološke prilike na određenim mikrolokacijama.

Prvi poduzeti korak je dubinska analiza sustava vatrogastva u Hrvatskoj, koju provode svi subjekti uključeni u pripremu i provedbu obrane od požara otvorenog prostora, kako tijela državne uprave, tako i gospodarski subjekti i predstavnici operativnih snaga. Već sada je vidljivo da se najveći napor mora usmjeriti u preventivne radnje, poštivanje zakona i inspekcijski nadzor. Svakom laiku je jasno da je nemoguće od požara zaštititi objekt ili poljoprivredno zemljište ako nisu zadovoljene osnovne pretpostavke iz Zakona o zaštiti od požara. Svi zajedno, uključujući fizičke osobe koje su vlasnici nekretnina i pravne osobe koje gospodare šumama i zemljištem, morat ćemo promijeniti shvaćanje o tome da se bez preventivnih radnji ne možemo uspješno boriti protiv požara. Sve redovne mjere zaštite od požara i sve izvanredne mjere propisane Programom Vlade RH morat će se ubuduće striktno provoditi i nadzirati. Ovo je proces koji nije moguće provesti preko noći jer zahtijeva promjenu načina razmišljanja svih građana i promjenu kulture ponašanja, uključujući i osiguravanje objekata i poljoprivrednih površina.

U kurativnom smislu svakako ćemo krenuti u prilagođavanje sustava vatrogastva novim izazovima. Bolja arhitektura sustava vatrogastva, bolja međuresorna uvezanost u korištenju svih državnih resursa, smanjenje inercije u protoku informacija, sve su to mjere koje namjeravamo poduzeti nakon što stručni tim završi analize sezone i iznese prijedloge.

Razmišljamo i o uvođenju novih tehnologija kao odgovora na povećan broj i žestinu požara, radi povećanja svjesnosti o situaciji i olakšavanja brzog donošenja kvalitetnih odluka, osobito kod prioritizacije požarnih događaja. Svako ulaganje u preventivu će se na duge staze višestruko isplatiti.

S obzirom na intenzitete požara ove godine i najave kako će ih sljedećih godina biti još više, treba li Hrvatska nabavljati dodatne protupožarne avione?

Kao uvod razmotrimo sljedeću statistiku: Italija ima jedan zrakoplov CL 415 na svakih 15.000 četvornih kilometara požarno ugrožene površine, Francuska ima jedan na 40.000 km, a Hrvatska ima jedan zrakoplov CL 415 na svakih 4000 četvornih km požarno ugrožene površine. Kada na postojećih šest aviona CL 415 pribrojimo i šest aviona Airtractor AT 802, jasno je da RH ima sasvim dovoljno protupožarnih zrakoplova za svoje potrebe.

Dokaz ovoga je što smo ove godine unatoč vrlo intenzivnoj PP sezoni bili angažirani u pomoći u Izraelu, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini te nedavno Italiji. Republika Hrvatska je, ne samo u relativnom, nego i u apsolutnom iznosu, jedna od tri najveće davateljice pomoći drugim državama uz Italiju i Francusku.

Ono što ćemo poduzeti u smislu još učinkovitijeg načina rada naših protupožarnih zrakoplova je izgradnja hangara za održavanje u Zemuniku. Time će se omogućiti optimizacija procesa održavanja i na taj način imat ćemo još veću prosječnu dnevnu raspoloživost zrakoplova. Naravno, najvažnija je briga o ljudima - ove godine povećat ćemo naknadu zrakoplovnim tehničarima za otežane uvjete rada.

Uvođenje novih tehnologija za zapovijedanje i nadzor, komunikaciju u realnom vremenu i pomoć u odlučivanju, glavna je domena u kojoj se rad zrakoplova može unaprijediti. Time će se omogućiti striktno pridržavanje doktrine uporabe protupožarnih zrakoplova, iste one doktrine koja je dovela do toga da su naše zračne snage prepoznate i priznate kao jedne od najučinkovitijih na svijetu.

Umjesto da neplanski i nepotrebno nabavljamo zrakoplove, koncentrirat ćemo napore na opremanje vatrogasaca, njihovo osposobljavanje i integraciju u poboljšani sustav zaštite od požara. Za cijenu samo jednog protupožarnog zrakoplova u vatrogasnom sustavu možemo napraviti revolucionarne promjene. Nemojmo zaboraviti da požar nije ugašen dok na njega ne stupi vatrogasna čizma, neovisno o tome koliko dobru pripremu tog nastupa napravili zrakoplovi.

Hoće li u pripremama za sljedeću protupožarnu sezonu vojska dobiti neke nove zadaće i hoće li doći do nekih organizacijskih promjena?

Vojska će, kao i uvijek do sada, sukladno mogućnostima, pružati pomoć civilnom stanovništvu. U procesu izgradnje Sustava domovinske sigurnosti, kada se sagledaju sve potrebe i mogućnosti ostalih sudionika odgovornih za zaštitu i spašavanje u državi, vojska će svakako pružiti maksimum.

Ono što ne smijemo zaboraviti je da vojska primarno služi obrani zemlje i da je u toj ulozi nitko ne može zamijeniti. Opet nas to dovodi do zaključka da će reorganizacija sustava vatrogastva morati odgovoriti izazovima u ulozi “first respondera”, dok će Hrvatska vojska uvijek biti spremna pružiti pomoć, ali neće na sebe preuzimati ulogu Civilne zaštite jer to ni zakonski nije predviđeno.

Koliko ste zadovoljni suradnjom i integracijom vatrogasnih snaga i zračno-kopnenih vojnih protupožarnih snaga na terenu?

Suradnja navedenih snaga je više nego dobra, ona nam pruža primjer kako će sustav u budućnosti funkcionirati kod svih ugroza. Morate biti svjesni da je u određene dane ovog ljeta bilo više od 20 istovremenih požarnih događaja diljem Dalmacije i da su te snage uspješno zaštitile živote građana RH i turiste. Naravno da nas očekuje razdoblje usuglašavanja određenih propisa, zajedničko uvježbavanje i optimizacija kako bismo postigli još bolje rezultate.

Koliko požari u priobalju tijekom turističke sezone ugrožavaju nacionalnu sigurnost?

Po svojoj definiciji, požar kao oblik prirodne katastrofe spada u domenu onoga što stručnjaci nazivaju ugrozom nacionalne sigurnosti. Međutim, upravo zbog toga sam iz svoje pozicije zadovoljan učinkom naših operativnih snaga u ovoj PP sezoni. Unatoč svim definicijama, nacionalna sigurnost zapravo nije bila ugrožena. Turizam, kao vitalni interes države, ima najbolje rezultate u povijesti države. Nije bilo gubitka ljudskih života, ključne infrastrukture ni narušavanja vitalnih funkcija društva.

Ono što se ne smije zanemariti je da napor koji je uložen u borbu protiv požara ima značajnu financijsku težinu, za sve slojeve države od pojedinca do državnog proračuna. Upravo iz tih razloga provest ćemo navedene promjene u sustavu, kako nas u budućnosti protupožarna sezona ne bi toliko financijski iscrpljivala.

Budući da je dio požara ovog ljeta namjerno podmetnut, postoje li saznanja da je riječ o terorističkim djelima?

Da bi se neko djelo klasificiralo kao terorizam, ono mora imati obilježja smišljenosti i organiziranosti u svrhu izazivanja straha. Mora imati konačan i izražen politički cilj. Terorizam teži zastrašivanju društva i posredno oslabljivanju vlasti. Ono što je sigurno je da u određenim slučajevima postoje obilježja kaznenog djela. Jasno da svako namjerno paljenje nije dobronamjeran i društveno koristan čin, ali nazivati to terorizmom, samo tako iz rukava, malo je pretjerano. Hrvatska je sigurna zemlja, jedna od najsigurnijih u svijetu kako za život tako i za odmor. Mi ćemo dati sve od sebe da tako i ostane.

Kategorije: Hrvaška

ZELENO SKLADIŠTE Heineken uložio 20,5 milijuna kuna, prvi primijenio novu tehnologiju za temelje koja 'štedi' zemlju

Pon, 13/11/2017 - 17:06
Heineken Hrvatska otovrio je u krugu pivovare u Karlovcu 'zeleno skladište'. Radi se, ističu iz Heinekena, o središnjoj investiciji te kompanije u ovoj godini, teškoj više od 20,5 milijuna kuna.
Skladište se gradilo po načelima zelene gradnje, što podrazumijeva smanjenje utjecaja na okoliš u svim fazama gradnje i korištenja zgrade, kažu. Po prvi puta u Hrvatskoj korištena je, dodaju u Heinekenu, nova tehnologija temeljenja, kojom se iskopi smanjuju do 50 posto, što znači da je, u slučaju gradnje skladišta u Karlovcu, na deponij odloženo čak 5000 tona manje zemlje nego da se koristila klasična metoda temeljenja.

Vanjski zidovi zgrade izrađeni od su reciklabilnih panela s izolacijskom jezgrom od negorivog materijala, krovni pokrov izrađen je od visokovalnih kompozitnih termoizolacijskih panela, a posebna pozornost je stavljena na energetski učinkovitu rasvjetu – LED svjetiljke i reflektore kojima se upravlja senzorima pokreta.

Kategorije: Hrvaška

SVAĐA OKO UVOĐENJA NOVOG KODA ZAUSTAVILA JAČANJE BITCOINA Vrijednost kriptovalute prošlog je tjedna pala za 30 posto zbog odustajanja od ažuriranja

Pon, 13/11/2017 - 17:03

Digitalna valuta BitCoin ponovo je ojačala u ponedjeljak nakon što ju je prošlog tjedna uzdrmala odluka da se ipak neće ići u ažuriranje softvera koje je trebalo rezultirati stvaranjem novog koda i izvedene valute BitCoin Cash.

Prošlog je tjedna BitCoin u manje od četiri dana oslabio gotovo 30 posto u odnosu na rekordnih nešto manje od 7.900 dolara, zabilježenih u srijedu. Tako se u nedjelju na burzi digitalnih valuta Bitstamp sa sjedištem u Luxembourgu spustio na samo 5.555 dolara.

Danas je ponovo ojačao, i to 14 posto u odnosu na prethodno zatvaranje, i njime se trgovalo po 6.718 dolara.

Promatrači objašnjavaju da je sredinom prošlog tjedna digitalnu valutu torpediralo odustajanje od planiranog ažuriranja softvera koje je moglo rezultirati nastajanjem novog koda i izvedene valute BitCoin Cash.

Ta je mogućnost u početnoj fazi pozitivno utjecala na tečaj BitCoina, uzdigavši ga do rekordnih 7.888 dolara s obzirom na ocjene da signalizira dogovor zajednice o kreiranju nove valute.

Odustajanje od novog koda "segwit2x" koji bi povećao kapacitete za obradu transakcijskih 'blokova', ograničavajući konkurenciju i smanjujući transakcijske naknade, razočaralo je neke inženjere u zajednici.

Stoga su se po tumačenju analitičara pojedini zagovornici stava da su naknade važne za budućnost BitCoina odlučili za prodaje i kupnju 'klona' BitCoin Casha, nastalog u kolovozu. Njegovi su blokovi veći pa su i naknade za obradu transakcija niže.

Tako je BitCoin oslabio dok je vrijednost BitCoin Casha na kraju prošlog tjedna utrostručena, dosegnuvši rekordnih gotovo 2.000 dolara na platformi Sunda. Nakratko je BitCoin Cash istisnuo ethereum s pozicije druge kriptovalute u svijetu po tržišnoj kapitalizaciji.

Trgovci su u ponedjeljak ponovo krenuli kupovati izvorni BitCoin, pa je BitCoin Cash naglo oslabio, više od 30 posto u odnosu na prethodno zatvaranje, i njime se danas trgovalo po oko 1.097 dolara, pokazuju podaci na specijaliziranoj internetskoj stranici Coinmarketcap.

"BitCoin i BitCoin Cash egzistirat će istodobno i imati različitu namjenu, baš kao Bitcoin i Ethereum. U toj se igri igrači ne dijele nužno na dobitnike i gubitnike", poručuje stručnjak za bitcoin i sigurnost Andreas Antopoulous u bilješci na Twitteru.

Ove je godine vrijednost bitcoina više nego ušesterostručena, napominje Reuters.

Kategorije: Hrvaška

PRVI SMO UŠLI U NEVJEROJATAN LABORATORIJ FER-a 'Pomoću naše aplikacije koja mjeri buku i zagađenje moći ćete se kretati čišćim i tišim ulicama'

Pon, 13/11/2017 - 17:01

Pravi mali laboratorij za smart city rješenja smjestio se u jednoj od najvažnijih znanstvenih ustanova u Hrvatskoj - Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo.

Na osmome katu FER-a, u Zavodu za telekomunikacije, pred nama je naizgled mala prostorija u kojoj rade veliki stručnjaci. Doktorandi i profesori s FER-a razvijaju pametna rješenja koja će poboljšati kvalitetu života građana, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

SymbIoTe

Voditeljica Laboratorija za internet stvari je Ivana Podnar Žarko, izvanredna profesorica na FER-u. Ona je ujedno i tehnička voditeljica istraživačkog projekta “SymbIoTe”, financiranog iz programa EU Obzor 2020., u sklopu kojeg se diljem našeg kontinenta razvijaju smart city rješenja. Sam projekt startao je početkom prošle godine, a u okviru njega rade stručnjaci 14 institucija iz osam europskih zemalja. Ukupni budžet projekta iznosi 7,1 milijun eura.

U ovom projektu i relevantnim smart city temama na FER-u sudjeluje petero doktorskih studenata - Pavle Skočir, Aleksandar Antonić, Petar Krivić, Martina Marjanović i Federico Matteo Benčić - te dvoje izvanrednih i dva redovita profesora. Uz Ivanu Podnar Žarko, tu su Mario Kušek, Gordan Ježić i Ignac Lovrek. Svi oni, uz zajednički rad i pod budnim okom mentora programiraju, usavršavaju aplikacije, usklađuju podatke te pažljivo sastavljaju i testiraju uređaje kojima pametna rješenja postaju stvarnost. Osim doktorskih studenata, u laboratoriju na svojim programskim projektima radi i dvadesetak studenata preddiplomskog i diplomskog studija FER-a.

fer12-261017.jpg

fer5-261017.jpg 

Uređaji i platforme

- Time studenti imaju mogućnost koristiti umrežene uređaje i programske platforme koje su trenutno relevantne i koje će u budućnosti koristiti u praksi, a učimo ih i temama vezanim uz interoperabilnost platformi - rekla nam je Ivana Podnar Žarko.

Glavni cilj projekta SymbIoTe jest razvoj rješenja za interoperabilnost IoT platformi. Internet stvari je tehnologija koja umrežava i povezuje uređaje.

- Postoje rješenja koja ne mogu ‘razgovarati’ jedna s drugima. Jedna platforma upravlja javnim prometom, druga raspoloživim parkirnim mjestima, a treća pametnom rasvjetom. Radi se o izoliranim i zatvorenim rješenjima, no SymbIoTe ih sve spaja u jedinstven programski ekosustav. Time je omogućen razvoj inovativnih aplikacija nad nizom takvih IoT platformi, čime građanima možemo ponuditi pravog virtualnog asistenta koji ih prati tijekom dnevnih aktivnosti umjesto da za svaku namjenu koriste posebnu mobilnu aplikaciju - pojasnila je voditeljica Laboratorija za internet stvari.

fer10-261017.jpg 

Različiti izvori

Tim na FER-u trenutno sastavlja programsko rješenje koje integrira različite izvore podataka o kvaliteti zraka u gradovima.

- Biciklistima i pješacima želimo ponuditi aplikacije kojima, na temelju mjerenja kvalitete zraka putem malih uređaja i referentnih mjerenja fiksnih postaja, možemo procijeniti trenutno zagađenje na pojedinim prometnicama. Biciklistima želimo ponuditi zelene rute koje preferiraju biciklističke staze ili dionice kojima se građani često voze - pojasnila je Ivana Žarko Podnar.

Realizacija ovog rješenja bit će ispitana u Zagrebu, Beču i Portu sljedeće godine na proljeće. Tijekom mjesec dana više od 100 korisnika testirat će aplikaciju.

No, ovo nije jedino pametno rješenje koje su razvili stručnjaci s FER-a. Primjerice, uz potporu Hrvatske zaklade za znanost izradili su aplikaciju koja mjeri buku u gradovima u okviru nedavno završenog projekta “Komunikacije usmjerene čovjeku u pametnim mrežama”. - Građani putem mikrofona na mobilnom telefonu i naše aplikacije mogu izmjeriti razinu buke na nekom području i tako pridonijeti stvaranju ‘dinamične karte buke’. To može biti zanimljivo, kako gradskim vlastima tako i za promet nekretninama - pojašnjava nam Podnar Žarko.

Lani je SymbIoTe uputio poziv developerima IoT platformi da im se pridruže. Na natječaj se prijavilo 34 poduzeća, startupa i istraživačkih centara iz 14 zemalja, uključujući Hrvatsku. Odabrane su tri tvrtke, a drugi krug natječaja za nove partnere kreće ubrzo.

hanza-smart-city-N-slika-za-2-stupca-Novac-str-20---pon--30-10-2017.jpg

Kategorije: Hrvaška

INTERVJU: U STARTUP FACTORYJU STVARAMO PAMETAN ZAGREB Rješenja iz našeg smart city inkubatora potpuno će promijeniti život građanima. Evo zašto

Pon, 13/11/2017 - 17:01

Frane Šesnić direktor je Razvojne agencije Zagreb, koja nizom svojih aktivnosti i projekata potiče lokalno poduzetništvo. Upravo oni zaslužni su, uz podršku Grada Zagreba, za gradnju Tehnološkog parka na Zagrebačkom velesajmu, koji na 7300 četvornih metara prostora podržava domaće startupe. Sjajan primjer toga je akcelerator Startup Factory, u kojem trenutno 16 domaćih timova ganja svoje snove.

Ujedno, inicijator su međunarodne konferencije Zagreb Forum, koja ove godine u suradnji s Hanza Medijom dodjeljuje PRVU SMART CITY NAGRADU. Interes za ovogodišnju konferenciju, petu zaredom, najveći je dosad, rekao nam je Šesnić.

Startup Factory lani je iznjedrio neke od sjajnih startupa, poput Volla i Freewe. Trenutno je u vašem akceleratoru 16 novih timova. Kakvi su dojmovi o njima?

- Upravo smo na temelju prošlogodišnjeg iskustva odlučili proširiti područja na više konkretnih smart city specijalizacija te smo, uz turizam, dodali i energetski sektor, mobilnost te pametno življenje kako bismo obuhvatili širi spektar startupa. Startupi su prepoznali kvalitetu programa te je zainteresiranost za program velika. Vrlo je osjetno i povećanje kvalitete samih prijava, tako da nam je selekcijski postupak bio složeniji i zahtjevniji. Izabrali smo 16 najboljih i, prema prvim dojmovima o njihovu sudjelovanju u programu, vjerujem da će i ova generacija ostvariti vrhunske rezultate poput prethodne. Naš program Startup Factory akceleratora specifičan je jer riječ je o javnom akceleratoru kakvih globalno nema puno, a koji je specijaliziran za smart city rješenja.

Što Startup Factory pruža mladim startupovcima i zašto je nešto takvo potrebno Hrvatskoj?

- Hrvatska je prepuna vrijednih, odgovornih i kompetentnih mladih ljudi, ono što je opći nedostatak u našem društvu jest poticajno okruženje. Upravo na taj problem odgovara akceleracijski program Startup Factoryja, koji pruža jedinstveno okruženje usmjereno na to da se mladi poduzetnici bave isključivo svojim idejama i njihovom realizacijom do tržišta. Program koji startupi prolaze jako je zahtjevan i intenzivan, a traje deset tjedana, tijekom kojih startupi dobiju nužne kompetencije kako bi svoju ideju realizirali što brže i uspješnije te kako bi došli do vlastitih prihoda na tržištu. Smatram da je tržište jedini pravi test i dokaz da su ideja ili proizvod dobri. Okupili smo najbolje domaće stručnjake, koji su se dokazali svojim dosadašnjim radom u poduzetništvu i tehnologijama, kako bi mentorirali naše startupove.

hanza-smart-city-N-slika-za-2-stupca-Novac-str-20---pon--30-10-2017.jpg 

Kako izgleda radni dan jednog startupa u nedavno otvorenom Tehnološkom parku Zagreb?

- Dani startupa u akceleracijskom programu jako su intenzivni. Tijekom dana rade svoj regularni posao, a poslijepodne su u intenzivnom programu koji često potraje i dokasno navečer. Poduzetništvo je velik izazov i odricanje, u njemu ništa ne dolazi samo od sebe, ono zahtijeva intenzivan i odgovoran timski rad. Aktivnost timova prati se tijekom cijelog programa i ocjenjuju je mentori. Najbolje će rezultate sigurno ostvariti oni koji su u razvoj proizvoda uložili najviše vremena, znanja i truda, a samim time i usvojili najviše od našeg programa.

Jednog dana sve te ideje mogu postati vrijedan faktor u stvaranju pametnih gradova. Koje su sve koristi razvoja smart city rješenja za građane, ali i poduzetnike?

- Svako rješenje koje će rezultirati većom kvalitetom života građana ili uštedom bilo kojeg oblika vrijednosti, poput vremena ili novca, postaje vrijedan društveni faktor. Inovacije nam upravo omogućavaju da znatan dio aktivnosti optimiziramo i živimo kvalitetnije. Svaki proizvod koji ima takve pozitivne učinke na širu zajednicu sigurno će uspjeti. Zato smo i fokusirani na smart city rješenja koja nastaju u okviru domaćih tvrtki i Grad Zagreb poticanjem programa poput Startup Factoryja daje značajan doprinos razvoju novih rješenja, po čemu je i globalno jedinstven.

Član ste radnih tijela kao što su Smart City Zagreb i Zagreb inovativni grad. Kakva je vaša vizija ‘pametnog Zagreba’?

- Moja vizija pametnog Zagreba je jednostavna, to je grad u kojem želim živjeti. Nikad više nego danas naglasak je mobilnosti građana. To znači da je sve manji problem promijeniti radno mjesto ili čak mjesto stanovanja. Svjedoci smo značajne migracije stanovnika, a pojedinci odlaze tamo gdje smatraju da je život kvalitetniji. Mobilnost će zasigurno utjecati na to da gradovi koji žele privući određeni profil stanovnika moraju postati atraktivni upravo za njih. Vjerujem da Grad Zagreb ima dobre predispozicije da privuče mlade obitelji, poduzetnike i znanstvenike.

Osim toga, pokretač ste međunarodne konferencije Zagreb Forum, koja ove godine u suradnji s Hanza Medijom dodjeljuje PRVU SMART CITY NAGRADU. Što možemo očekivati od ovogodišnje konferencije?

- Drago mi je da smo došli do prve značajne obljetnice - pete godine Zagreb Foruma. Ove je godine naglasak Foruma na znanju i talentima, koje je potrebno osigurati i zadržati kako bi urbani ekosustavi bili održivi. Uveli smo i nagradu za najbolje hrvatsko smart city rješenje kako bismo naglasili potencijal domaćih tvrtki i u tom segmentu. Interes za konferenciju je najveći do sada te smo popunili kapacitete u samo nekoliko sati od otvaranja prijava. Konferencija otvara pitanja i razmatra društvene izazove, a o traženju rješenja i njihovoj primjeni ovisi kakvo društvo želimo postati i jesmo li spremni na odgovarajući način odgovoriti na izazove.

Kategorije: Hrvaška

PODUZETNICI PRIJAVILI BROJNA NEGATIVNA ISKUSTVA Gospodarska komora: Oprez, Njemačka vam tvrtka naplaćuje adresare!

Pon, 13/11/2017 - 17:00

Hrvatska gospodarska komora nedavno je na svojim internetskim stranicama objavila upozorenje poduzetnicima da se čuvaju prevare pri popunjavanju obrazaca za poslovne adresare koje im dolaze iz njemačke tvrtke DAD GmbH, nizozemske EU Business Register i švicarske tvrtke Intercable Verlag za njezin adresar Global (European) Internet Register.

Naime, komori se obratilo više hrvatskih tvrtki koje su imale negativna iskustva jer je na dnu obrasca sitnim slovima navedeno da je usluga objavljivanja oglasa naplativa, tj. da je zapravo riječ o narudžbi, odnosno ugovoru kojim hrvatska tvrtka naručuje objavljivanje svojih podataka u internetskom i/ili CD izdanju adresara, i to za razdoblje od nekoliko godina unaprijed i po cijeni od nekoliko stotina eura do čak tisuću godišnje.

U zaglavlju nekih obrazaca ponekad je istaknuta informacija da je objava podataka o tvrtki u adresaru besplatna, ali samo u slučajevima kada obrazac nije potpisan ni ovjeren. Sve to navodi na zaključak da je oblik i sadržaj obrasca osmišljen sa svrhom da se svjesno obmanu tvrtke koje ga potpisuju, pritom ne sluteći da je riječ o naplativoj usluzi. Spomenute je ugovore vrlo teško otkazati.

Kategorije: Hrvaška

NOVI DETALJI HAVARIJE U PULSKOM BRODOGRADILIŠTU Nakon sudara dvaju brodova zbog orkanske bure, u moru uočena veća naftna mrlja

Pon, 13/11/2017 - 16:54

Plutajuća naftna mrlja uočena je oko motornog broda za prijevoz goriva u koji je u ponedjeljak ujutro, zbog jakih udara bure koji su ga otrgnuli s veza u pulskom brodogradilištu Uljanik, udario brod-naftna platforma, a s obzirom da je u motornom brodu preostalo još 14 tona pogonskog goriva, zbog opasnosti od onečišćenja mora, Lučka kapetanija sazvala je uži stožer Županijskog operativnog centra.

Lučka kapetanija Pula izvijestila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru o ovoj teškoj pomorskoj nesreći. Iz Ministarstva mora vele da je nastala značajna materijalna šteta uz moguće onečišćenje mora zbog udara u Brodospasov brod Silni koji je potopljen.

- Jutros, 13. studenoga u 08.30 sati službenici pulske Kapetanije zaprimili su poziv pogibelji od kapetana luke „Uljanik“, koji je dojavio o pucanju privezne užadi na novogradnji „Apollo“, brod - platforma zbog čega je nekontrolirano otplutala prema gatu „Molo Carbone“, gdje su na vezu boravili Brodospasovi brodovi za opskrbu platformi. Zbog velike vjerojatnosti od sudara plovila osoblje Luke odmah je o događaju obavijestilo Lučku Upravu Pula, Lučku kapetaniju Pula i agenta Brodospasovih brodova, navode u Ministarstvu.

Vele da je do dolaska službenika lučke kapetanije naftna platforma „Apollo“ već udarila u gat, odnosno u Brodospasov motorni brod „Silni“, na kojemu u trenutku udara nije bilo posade.

- Od jačine udara došlo je do nagnuća Brodospasova broda, koji je počeo ubrzano primati more, dok je na brodskoj palubi primijećeno i strujno iskrenje. Na naftnoj platformi za sada je utvrđeno oštećenje oplate iznad razine mora, nastalo prilikom udara u pristanišni gat. U pokušaju spašavanja motornog broda 'Silni' djelatnici luke Uljanik brod su dodatno osigurali priveznom užadi uz pristanišni gat, do dolaska tegljača kojim će se pokušati osiguravanje oštećenog broda od potonuća, izvlačenje goriva i tegalj na sigurno, navode dalje.

Ističu da obzirom da je na brodu 'Silni' u trenutku nesreće preostalo oko 14 tona pogonskoga goriva, postoji opasnost od većeg onečišćenja mora jer je brod potonuo do razine palube. Stoga je pulska Lučka kapetanija na mjesto nesreće angažirala pripadnike Javne vatrogasne postrojbe Pula i tvrtku specijaliziranu za komercijalno uklanjanje onečišćenja iz mora i morskog okoliša.

- Trenutno nije primijećeno veće istjecanje goriva iako je oko broda uočena plutajuća naftna mrlja, čije širenje je ograničeno plutajućom branom. Zbog opasnosti od onečišćenja mora i dogovora o načinu izvlačenja preostalog goriva iz oštećenog Brodospasova broda, Lučka kapetanija Pula sazvala je uži stožer Županijskog operativnog Centra u cilju planiranja daljnjih aktivnosti. Vremenske prilike su nepovoljne, na poziciji puše sjeveroistočni vjetar brzinom od oko 50 km/h praćen kišom što dodatno otežava planirane aktivnosti, zaključuju u Ministarstvu.

Kategorije: Hrvaška

FOTO: NEPOKRETNI MUŠKARAC STRADAO U POŽARU U STAMBENOJ ZGRADI 'Kroz prozor su se čuli vapaji upomoć, a onda smo vidjeli kako suklja dim'

Pon, 13/11/2017 - 16:48

Invalid Vladimir Đ. (75) ugušio se pod još nerazjašnjenim okolnostima u ponedjeljak oko 14.15 sati u stanu na prvom katu zgrade u Ulici Alberta Fortisa u Španskom.

Nesretnom Vladimiru koji je, spojen na aparat za kisik, ležao na kauču na kojem se zapalio poplun, unatoč promptnoj intervenciji vatrogasaca nažalost nije bilo spasa.

Da se nešto događa u stanu od 53 kvadrata u vlasništvu Grada Zagreba prvi su začuli posjetitelji kladionice i kafića Fortisia u prizemlju zgrade odmah ispod stana, a koji su očito prvi dignuli službe na noge.

- Iz stana, točnije kroz prozor otvoren na kip čulo se da netko viče ‘upomoć’. Ono, baš vapaji. Prošla nas je jeza kad smo išli pogledati te smo vidjeli da kroz otvor prozora dim suklja u vis. Nastala je frka i panika. Lupali smo po vratima, ali nitko nije otvarao. Odmah smo zvali vatrogasce koji su brzo došli te pokušavali provaliti u stan u kojem živi stariji gospodin sa sinom, a koji tog trenutka nije bio u stanu. Sin je, naime, izašao na kratko jer ga je zvala socijalna radnica da riješi neku papirologiju koja je trebala za njegova oca. A onda, kad se vratio, imao je što vidjeti. Čovjek je bio u totalnom šoku. Ne kaže se badava da tragedije najviše pogađaju sirotinju. Oni su vam socijalni slučaj. Prije mjesec dana, otprilike, doselili su se u taj gradski stan s dva psa. Oca nismo viđali, dok je njegov sin ostavio dojam brižne i mirne osobe. Nakon ovog ostao je sam, a o ocu koji je bio prikovan za krevet skrbio se danonoćno. Prije Dana mrtvih informirao se gdje bi mogli odložiti invalidska kolica koja koristi njegov otac kad ga vodi u šetnju. Što je sa psima? Lavež se nije čuo kad je provaljeno u stan - ispričao je za Jutarnji list jedan od vidno potresenih stanara s kućnog broja 16 Fortisove ulice.

pozar_spansko-131117.jpg

Predstavnik suvlasnika tog ulaza Bojan Borzić također je ostao zaprepašten tragedijom koja ga je zatekla na poslu.

- Susjedi su me odmah zvali. Stanovi na prvom katu zgrade od kada je zgrada sagrađena su gradski. Prilagodili su za te potrebe i prilaz, pristup za invalide, a i lift je širi. Rijetko kad se stanari u tim stanovima mijenjaju, a i kad dođe do zamjene, one se odrađuju mimo nas u zgradi. U taj stan je prije mjesec dana došao stariji gospodin sa sinom koji mi se došao javiti da je novi stanar. Nitko od nas ih zapravo nije niti stigao još upoznati, a tragedija me ražalostila - rekao nam je predstavnik ulaza Borzić.

Beživotno tijelo preminulog čovjeka prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati radi obavljanja obdukcije kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, a policija u stanu provodi očevid da bi se utvrdio uzrok požara.

pozar_spansko1-131117.jpg

Upućeni u problematiku, međutim, podsjećaju na to da postoji mogućnost da se maska s kisikom, na koji je očito Vladimir Đ. bio spojen, zapalila u dodiru s eventualno zapaljenom cigaretom ako je bila riječ o pušaču.

Inače, 21. rujna ove godine gradonačelnik Zagreba Milan Bandić potpisao je rješenje kojim se Vladimiru Đ., kao osobi u teškom socijalno-zdravstvenom položaju kojem je utvrđeno 100-postotno tjelesno oštećenje, daje u najam stan u Španskom na pet godina, sa zaštićenom najamninom. Do tada je Vladimir Đ. stanovao u 20 kvadrata manjem stanu u susjednom naselju koji nije bio prilagođen osobama s njegovim potrebama.

Kategorije: Hrvaška

'DRŽAVA JE ZBOG UBERA LANI IZGUBILA 150 MIL. KUNA POREZA, OVE GODINE ĆE I VIŠE' Šef udruge taksista kaže da Uber ima 4000 vozača i drži 60% tržišta

Pon, 13/11/2017 - 16:39
Novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu najprije bi trebala pogledati struka, a tek potom bi ga trebalo poslati Vladi na usvajanje. Osim toga, morao bi se pozabaviti ne samo problemom nelojane, nego i nelegalne konkurecije, poručio je Petar Dragić, predsjednik Udruženja taksi prijevoznika u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
- Mi samo tražimo Ustavom zagarantiranu jednakost, nama se u manje od dva tjedna naplatilo 13 milijuna kuna kazni, dok se ilegalnom prijevozniku Uberu uporno gleda kroz prste. Mi trenutno u Hrvatskoj imamo 2700 taksi dozvola, a Uber s preko 4000 vozača drži 60 posto tržišta. Dakle, država je svojom nezainteresiranošću stvorila ilegalnog prijevoznika, koji je preko noći postao monopolist - upozorio je Dragić.
Dodao je, ističe se u priopćenju HGK, da taksi prijevoznici nisu protiv konkurencije, ali kako inzistiraju na tome da isti uvjeti vrijede za sve aktere na tržištu. Država je, pokazuju procjene na koje se poziva Dragić, samo u prošloj godini izgubila 150 milijuna kuna, a ove će godine vjerojatno i više, budući da je Uber dodatno narastao.
- Ljudi im nisu prijavljeni, tvrtke nisu u sustavu PDV-a - zaključio je Dragić.
Prema informacija iz HGK, novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu u pripremi je od početka ove godine, a u njegovoj izradi aktivno sudjeluju i tri Komorina udruženja. U HGK smatraju da bi se država trebala još više konzulitrati s poduzetnicima pri donošenju propisa.
Kategorije: Hrvaška

VOZILI SMO KOREJSKI HIT GODINE! Atraktivan Hyundai Kona stiže krajem studenog po cijeni od 119.990 kuna

Pon, 13/11/2017 - 16:37

Hyundai snažno grabi na svim poljima, a sada mu se smiješi još jedan dobar posao. Novi adut zove se Kona, ulazi u sve brojniju klasu malih crossovera, kojoj su na našem tržištu najpoznatiji predvodnici Captur i Vitara, a ovih dana se pridružuju i zanimljivi noviteti Kia Stonic, Opel Crossland X, Citroen C3 Aircross… Prvi susret uživo međutim, ostavlja čvrst dojam da će Kona, bez obzira na konkurenciju, biti jedan od favorita svoje klase. Uživo izgleda atraktivno i snažno, puna je zanimljivih dizajnerskih detalja i s čak tri para svjetala (gornja dnevna, srednja glavna i donja za maglu) na cesti je pravi lovac na poglede. I kao cjelina izgleda moderno i mladenački, a sve potpisuju njemački dizajneri Peter Schreyer i Thomas Burkle, dokazani majstori svog zanata. Izgled je naravno, uvelike definiran i količinom opreme, a Kona ih nudi čak šest. Već osnovni ima 16-colne aluminijske naplatke, diodna dnevna svjetla, krovne nosače…

VOZILI SMO KOREJSKI HIT! Hyundai Kona stiže krajem studenog po cijeni od 119.990 kuna 

Foto: Hyundai

Interijer je pak dizajnerski smireniji i na klasičniji način moderan, a u konačnici ugodan, komforan i prostran. Dobra izrada (proizvodi se u Koreji), solidni materijali i kvalitetna zvučna izolacija ne ostavljaju mjesta značajnijim primjedbama, a ugodna je i blago povišena pozicija za fino odmjerenim volanom. S najskupljim paketima opreme (LoveIt i GripIt) ulazi se i u sferu luksuza i visoke tehnologije. Grijanje sjedala, 18-colni naplaci, diodna glavna svjetla, navigacija s besplatnim doživotnim ažuriranjem i kompletna sigurnosna logistika s pravovremenim aktivnim kočenjem samo je eksponiraniji dio sadržajnog arsenala.

I tehnički dio je odrađen prilično uzorno. Doduše, do proljeća 2018. u cjeniku će se nalaziti jedino već poznati turbobenzinski motori korejskog koncerna, živahni 3-cilindarski 1.0 T-GDI (120 KS) i muškiji 4-cilindraš 1.6 T-GDI (177 KS), dok se za dizelski 1.6 CRDi (115 i 136 KS) treba strpjeti do proljeća 2018. Već osnovni motor u kombinaciji s vrlo dobrim ručnim mjenjačem sa 6 stupnjeva i prednjim pogonom daje sasvim pristojan temperament 1235 kilograma teškom crossoveru. Za svakodnevne uobičajene vožnje ubrzanje do 100 km/h za 12 sekundi i najveća brzina od 181 km/h i više su nego dovoljni. Jači motor dolazi samo s 4x4 pogonom i odličnom 7-stupanjskom automatikom s dvije spojke i to je dobra i brza zvjerka, koja stotku uhvati za 7,9 sekundi i postiže 205 km/h.

All-New Hyundai Kona (34).jpg 

Osim samim performansama, Kona je uvjerljiva i u vožnji. Novorazvijena platforma prihvaća i 4x4 pogon, ali i dolazeću električnu izvedbu (Stonic ima platformu Rija i samo prednji pogon). Doima se čvrstom, ugodna je na volanu i sa sigurnošću pegla zavoje, poput čistokrvnog njemačkog auta. Dobru formulu naime, potpisuje Albert Biermann, donedavno jedan od vodećih ljudi BMW-ova sportskog odjela M i to sve govori. Jača izvedba pritom je u ekstremnijoj vožnji superiornija i zbog naprednijeg multilink stražnjeg ovjesa. Naime, za motor od 120 KS koristi se standardni polukrut ovjes.

Ukratko

Prvi primjerci stižu krajem studenog, s turbomotorima 1.0 (120 KS) i 1.6 4x4 (177 KS). Dizeli 1.6 CRDi (115 i 136 KS) dolaze u proljeće 2018. Već od početka prodaje na raspolaganju će biti čak 6 paketa opreme, svi sa aluminijskim naplacima u seriji (16, 17 i 18 cola). Kona je dugačka 417 centimetara i vozi na novorazvijenoj platformi osovinskog razmaka 260 centimetara, konstruiranoj i za prihvat električnog pogona (2018.). Samo u osnovnoj opremi DriveIt središnji je zaslon mali 4-inčni, a u svima ostalima veći, sadržajniji i dodirni, 7-inčni

Ručni mjenjač (6 stupnjeva) dolazi uz 1,0-litreni benzinski motor, a automatski (7DCT) samo uz 1,6-litreni. Prtljažnik mjeri pristojnu 361 litru obujma, a preklapanjem naslona raste na 1143 litre. Poglede posvuda privlače i brojni neobični dizajnerski detalji. Modeli 1.0 T-GDI s prednjim pogonom i ručnim mjenjačem stoje od 119.990 do 158.990 kuna (ovisno o opremi), dok 1.6 T-GDI ima 4x4 pogon, automatiku i punu opremu (207.990 kuna)

Kategorije: Hrvaška

UBIJENA MLADA ŽENKA RISA KOJA JE POBJEGLA IZ ZOOLOŠKOG Upravitelji i građani ogorčeni: 'Zašto je nisu samo omamili? Nikad nije napala ljude!'

Pon, 13/11/2017 - 16:30

Upravitelji zoološkog vrta Borth Wild Animal Kingdom u Walesu ogorčeni su nakon što su lokalne vlasti u blizini Aberystwytha naredile uloviti i usmrtiti risa koji je pobjegao iz svoje nastambe. Radilo se o 18-mjesečnoj ženki risa za koju u 'Borth Wildu' kažu da je bila izuzetno mirna, da nikad nije pokušala nauditi niti jednom čovjeku, te da su istinski ogorčeni i očajni što se ovo dogodilo životinji koja je tako mlada.

Od kad je ris imenom Lilleth pobjegla, više puta su je pokušali uloviti u okruženju, no Općinsko vijeće u Ceredigionu zatražilo je da ju se hitno ulovi i ubije jer tvrde da je bila opasnost za ljude.

- Sigurnost javnosti bila je najvažnija i kad se ris približio naseljenom području zajednice, bilo je potrebno odlučno djelovati - poručili su čelnici Ceredigiona.

- Uskoro ćemo izdati službeno priopćenje o svim detaljima oko lova i ubijanja Lillethe koje se sinoć dogodilo - objavili su u subotu iz Borth Wild Animal Kingdoma i napomenuli da odluka o tome nije došla od njih, te da se ni na koji način nisu složili s tim. Ipak, napomenuli su da ris jest životinja s oštrim kandžama i zubima.

Objava 

Na svojoj stranici su učestalo obavještavali javnost o tome kako na razne načine pokušavaju uhvatiti životinju, no ona nikako nije 'nasjedala' na klopke, a u više navrata su je snimile i postavljene kamere, kao u ovoj početkom mjeseca.

Lillith 

Ogorčeni upravitelji zoološkog i dio građana pitaju se zašto se životinju moralo ubiti, umjesto da su je omamili sedativima i premjestili nazad ili odveli u sklonište.

Kategorije: Hrvaška

PUTOPIS TRANSFAGARASAN: Mazdom MX-5 po jedinom dobrom djelu Nicolae Ceauscescua

Pon, 13/11/2017 - 16:28

Premda nam je relativno blizu, nikad prije nisam bio u Rumunjskoj... ali sam zato čuo strašne priče o toj zemlji. O užasnoj tiraniji Nicolaea Ceausescua koji je maltretirao svoj narod na sve moguće načine. Primjerice, nije im dao da se sami griju, a toplana je grijala na samo 12 stupnjeva i to jedino za dana. Sa zalaskom sunca, što je zimi već u 17 sati - grijanje se gasilo. Rumunjima je tad bilo dopušteno trošiti i tek 35 kW struje mjesečno, pa su za rasvjetu koristili samo žarulje od 40 W. A ne samo da su tad živjeli u polumraku i smrzavali se, nego su i gladovali, jer su mjesečno dobivali tek pola litre ulja i pet jaja! Ništa manje okrutna od Nicolaea nije bila ni njegova supruga Elena koja je naredila da svježi kruh koji bi se ispekao u državnim pekarnicama mora odstajati jedan dan na policama i tek je onda otići u dućane. Jer ako je kruh tvrd, narod će ga manje jesti. Nije čudo da su ih oboje streljali...

PUTOPIS TRANSFAGARASAN: Mazdom MX-5 po jedinom dobrom djelu Nicolae Ceauscescua 

Foto: Mazda

No, evo me danas u rumunjskom gradiću Sibiu i tamo se ni po čemu ne vidi ni siromaštvo ni patnju koju je narod nekoć proživljavao. OK, primjećujem odmah da je taksi standard Logan, što ne čudi s obzirom na to da je Dacia rumunjski nacionalni brand, ali koliko god tešku povijest imali, Rumunji danas žive bolje od nas! Prema Eurostatu još u ljeto prošle godine prestigli su nas u standardu i kupovnoj moći. Što mi se učinilo očitim kad me na ulasku u grad pretekao Bentley Bentayga, a pred hotelom u kojem sam odsjeo dočekala parkirana čitava flota Lamborghinija. OK, postoji za to i dodatni razlog, radi kojeg sam i ja tamo stigao - Sibiu je, naime, najbliži grad Transfagarasani, slavnoj cesti za koju je u 14. sezoni prikazivanja kultne televizijske emisije Top Gear Jeremy Clarkson zaključio da je - najbolja cesta na svijetu.

Mazda MX-5 Transfagarasan 13.07.2017 - 31.jpg 

Riječ je o rumunjskoj nacionalnoj cesti DN7C koja vodi kroz Fagaras, s najvišim vrhom Moldoveanu na 2544 metra nadmorske visine najvišu, a ujedno i najdužu planinu u Rumunjskoj. Početkom sedamdesetih Nicolae Ceausescu dao je izgraditi cestu preko nje, za lakšu vojnu odstupnicu prema Bugarskoj ako Sovjetski savez ikad pokuša izvesti invaziju na Rumunjsku, kako što su učinili u Čehoslovačkoj 1968. godine. Ne znam, doduše, koliko smisla ima strateška cesta koja je otvorena samo od srpnja do studenog, jer je diktatorska asfaltna kreacija ostatak godine zatrpana debelim snijegom uz veliki rizik od lavina i odrona kamenja, ali tko sam ja da sumnjam u genijalnost velikog vođe...

No, Transfagarasana zahvaljujući njemu spaja dvije povijesne rimske provincije Munteniju i Transilvaniju, a premda prelazi preko čak 830 malih mostova, 27 vijadukata te kroz najduži tunel u Rumunjskoj (koji sa 884 metra naspram naše Male kapele djeluje gotovo pa smiješno), izgrađena je za samo četiri godine! Ajd’ da vidim tko će danas napraviti takvu, 91 kilometar dugu cestu, uz svu modernu tehnologiju za samo četiri godine... Istina, osim nekoliko milijuna tona kamenja i 6520 tona dinamita na gradnju ceste je potrošeno i nekoliko stotina ljudskih života (službeno je, doduše, priznato njih samo 40), ali kao da je to Ceausescua ikad brinulo. Transfagarasana je otvorena 20. rujna 1974., ali radovi su nastavljeni sljedećih nekoliko godina, do 1980. kad je završena u današnjem izdanju, s ukupnim 151 kilometrom dužine.

Mazda MX-5 Transfagarasan 13.07.2017 - 14.jpg 

I zaista je impresivna. Ne samo zbog svoje okrutne povijesti i vijugave trase već ponajprije vizualno zbog prekrasne prirode koja je okružuje. Spektakularni prizori planine sa ceste koja se gotovo na svih svojih 71 kilometar dužine ne spušta ispod 2000 metara nadmorske visine okružuju središnju dionicu Transfagarasane i nešto je što vožnju zaista čini jedinstvenom. Brojni mediji ne nazivaju je bez razloga “jednom od najljepših vozačkih cesta na svijetu”, a Jeremy Clarkskon zaključio je da je bolja i od znamenitog prijevoja Stelvio u Italiji. Osim što je asfaltirana i šira, u donjem dijelu zbog okolne prirode uvelike nalikuje na ceste srednjeg Velebita, recimo oko Dabarskih kukova. No, najatraktivnija je svakako dionica kod samog prijevoja. On se nalazi kod jezera Balea na 2042 metra nadmorske visine, što Transfagarasanu čini drugom najvišom cestom u Rumunjskoj nakon Transalpine koja se penje do 2145 metara. A u usjeku koji se penje do prijevoja, cesta zavodljivo vijuga kroz 27 serpentina, s visokim obroncima sa svake strane. Jedino što kvari dojam je dalekovod koji se proteže istom trasom, no vožnja je i unatoč tome pravi užitak.

Naročito kad ste za upravljačem pravog vozačkog automobila kakva je Mazda MX-5. Kultni japanski roadster u bilo kojoj generaciji idealno je vozilo za “napasti” Tranfagarasanu ne samo zbog toga što čovjek može uživati u prekrasnom planinskom zraku izravno, odnosno svim osjetilima doživjeti svu ljepotu prirode, nego i zato što je doista savršen alat za vožnju tom jedinstvenom cestom. Naročito u zadnjoj generaciji koja je uspjela zadržati sve kvalitete originala poput male mase, brzih reakcija, mekanog ovjesa i jednostavnosti te dodala još neke moderne detalje poput ultramodernog SkyActiv atmosferskog benzinca sa 160 KS, koji se vrti kao navijen, te jednog od najbolji ručnih mjenjača u serijskoj proizvodnji uopće.

Mazda_MX-5_Transfagarasan_action_13.jpg 

S obzirom na konfiguraciju trase Transfagarasane, ali ponajviše zbog kvalitete već ostarjelog i ispucanog asfalta s puno rupa i zakrpa, mislim da je Mazda MX-5 puno bolji automobil za vožnju Transfagarasanom od Aston Martina DBS Volante, Ferrarija California i Lamborghini Gallarda LP560-4 s kojima je to činila voditeljska trojka Top Geara. Što je pokazala i činjenica da flota Huracana s parkinga hotela s kojima sam se često susretao na Transfagarasani nije ostvarivala ništa veće brzinske prosjeke usprkos motorima tri puta veće snage. Jer je po kvaliteti asfalta, brzini i otvorenosti Transfagarasana vrlo slična donjem dijelu uspona na Bjelolasicu, gdje se nekad vozila brdska utrka... No bez obzira na to koji automobil vozite, Transfagarasana je vrijedna posjeta, a nije ni tako daleko - od Zagreba je udaljena tek desetak sati vožnje. Imajte na umu da je otvorena najčešće od lipnja do početka studenog i izbjegavajte vikende, jer ju tad toliko opsjednu lokalci da vožnja postane praktički nemoguća...

Ukratko

Prekrasan krajolik rumunjske gore Fagaras i jedinstvenu cestu na svijetu koja ju prelazi najbolje je doživjeti svim osjetilima istovremeno, u kakvom otvorenom sportskom roadsteru, poput Mazde MX-5. Službeno je priznato da je za gradnje Transfagarasane živote izgubilo 40 radnika, no sva je prilika da taj broj zapravo iznosi nekoliko stotina...

Na visokoj gori kao što je Fagaras vrijeme se mijenja iz trena u tren, pa smo bogatu paletu opreme kultnog japanskog roadstera obilato koristili - od klime do grijanja sjedala...

Osim skromnih seljačkih kuća na Transfagarasani ćete naletjeti i na pitoreskna ruralna zdanja i na modernije objekte u kojima je moguće prezalogajiti, pa i prespavati. Transfagarasana zapravo nije posebno zahtjevna cesta, a najveća opasnost na njoj su istrčavanja pasa i ovaca koje pasu po okolnim strminama

Mnogo je mjesta na kojima možete stati i napraviti fotografiju, kupiti suvenir ili, pak, probati lokalne kulinarske specijalitete, kojih zahvaljujući brojnim stadima ovaca doista ne nedostaje. Prekrasna, neiskvarena ali i surova priroda te oštro kamenje i litice moćne planine uvelike podsjećaju na naš Velebit, jedino što mi tamo nemamo tako zanimljivu cestu...

Cesta prelazi i preko 166 metara visoke i 305 metara duge brane umjetnog jezera Vidraru, koje je uz glacijalno jezero Balea i 60 metarski slap koji se u njega ulijeva, jedna od najvećih turističkih atrakcija regije. Transfagarasana prolazi kroz puno malih, ali i najduži rumunjski tunel. Koji s manje od 900 metara dužine i bez rasvjete izgleda bijedno u usporedi s našim najvećim tunelima, no usprkos tome prelijepih prizora na trasi ne nedostaje

Kategorije: Hrvaška

NAKON RIJEKE I SISAK UVODI GRAĐANSKI ODGOJ KAO IZVANNASTAVNU AKTIVNOST Čelnici dvaju gradova potpisali sporazum o suradnji

Pon, 13/11/2017 - 16:27

Sporazum o suradnji u provedbi izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje, na osnovi kojeg će Grad Rijeka ustupiti Gradu Sisku materijale i priručnike za provedbu izvannastavne aktivnosti Građanskog odgoja i obrazovanja, potpisali su u ponedjeljak gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček.

Na osnovi sporazuma Rijeka će, radi provedbe izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim školama čiji je osnivač Sisak, ustupiti materijal priručnika namijenjenog učenicima petih i šestih razreda osnovne škole, pripadajuće mape te popratne Smjernice za provedbu priručnika namijenjenih učiteljima provoditeljima, sve bez naknade.

Uz to, nakon što budu tiskani priručnici za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola i pripadajuće smjernice za učitelje, i taj će materijal biti ustupljen Sisku.

Grad Rijeka je prošle školske godine u pete razrede šest osnovnih škola eksperimentalno uveo program Građanskog odgoja i obrazovanja, a ove godine je projekt proširen i na ostale zainteresirane škole. U tijeku je izrada novog priručnika za učenike sedmih i osmih razreda, kako bi se osigurao kontinuitet do kraja osnovne škole.

Rijeka je prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo Građanski odgoj i obrazovanje u osnovne škole kao izvannastavnu aktivnost, kao zaseban predmet koji se provodi jednom tjedno, odnosno 35 sati na godinu.

Kategorije: Hrvaška

DIO HDZ-a IZNENADIO OŠTAR ISTUP PREDSJEDNICE, DIO SE S NJOM SLAŽE 'To što ona govori nije netočno, tu je riječ o jednom sasvim drugačijem obračunu'

Pon, 13/11/2017 - 16:08

Odnosi predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Andreja Plenkovića duboko su narušeni, ali ne vjerujem da bi joj HDZ uskratio potporu za drugi predsjednički mandat bez obzira na njezine kritike na račun Vlade, ali i na zadnje premijerove izjave, smatra jedan istaknuti HDZ-ovac.

Premijer, naime, u subotnjem intervjuu na HRT-u prvi put nije decidirano odgovorio da će je stranka podržati bude li ona to htjela, čime je ponovno ostavio prostor za sumnju da među njima već dulje nema razumijevanja.

Razmatranje

- Ona mora sama donijeti odluku hoće li se kandidirati za drugi predsjednički mandat. Jasno sam kazao: ako ima ambicija za drugi mandat, volio bih da svoju želju da do znanja meni, kao predsjedniku HDZ-a, i nakon toga ćemo je razmotriti i odlučiti - poručio je premijer nakon što se prošli tjedan još jednom suočio s oštrim kritikama predsjednice na Vladin račun. Dosad je Plenković, podsjetimo, uvijek isticao da ne vidi razloga da HDZ ne podrži predsjednicu ako ona izrazi želju da se ponovno kandidira, a sada govori o “razmatranju” njezine želje.

Predsjednica je, pak, u opširnom intervjuu za Dnevnik Nove TV istu večer kad je Plenković bio na HRT-u, izjavila da nije riječ o žestokim kritikama Vlade. Ona je to nazvala “prinosom konstruktivnoj raspravi o problemima u hrvatskom društvu”.

- Ako se osvrćete na govor u Opatiji, moram reći da se on planirao puno prije i u svemu tome tajming nije važan. Bitna je poruka, a ona je da Hrvatska, nažalost, zaostaje, da kaska za drugima i da se moramo probuditi i početi raditi - rekla je predsjednica.

Zajednička sjednica

Ponovila je da bi voljela da se s premijerom malo više čuje i da više razgovaraju, a kao i za vrijeme bivšeg premijera Zorana Milanovića, predložit će zajedničku sjednicu Vlade o pitanjima demografije, kao i sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost u vezi s Agrokorom.

Sugovornik iz HDZ-a, koji je blizak i predsjednici, poručuje kako je jasno da HDZ nema bolju kandidatkinju za predsjednika od Kolinde Grabar-Kitarović, ali jednako tako ističe da ni ona ne može bez HDZ-a dobiti izbore te da je problem u komunikaciji između premijera i nje.

- Oni jesu različiti, dijalog očito nije bio dovoljno dobar, ali i njezin i njegov intervju te sazivanje sjednice Vijeća za demografsku obnovu (koja će se održati danas op. a.) upućuje na to da je i s jedne i s druge strane prisutan interes za komunikacijom i poštivanjem - kaže naš sugovornik. Dodaje da je očito predsjednica imala interesa potaknuti procese, pa u tom kontekstu spominje Vijeće za demografsku obnovu, a ne sukobljavanje s premijerom, jer to, kaže, nije ni njezin ni njegov interes.

Dio HDZ-ovaca posljednjih je dana iznenadio istup predsjednice. - Znam da nije u dobrim odnosima s premijerom, ali me ipak iznenadila njezina izjava u vrijeme kad se glasalo o povjerenju Vladi, da je u zemlji izvanredno stanje. Mislim da to nije slučajnost. Ako se time željela približiti Mostu da dobije neke glasove, mislim da je to pucanj u prazno - kaže naš sugovornik.

Zanimljiva je u tom kontekstu i izjava predsjednika Sabora koji je u petak, kad se glasovalo o povjerenju Vladi, na novinarsko pitanje da komentira dosad najoštrije predsjedničine kritike, između redaka poručio da Kolinda Grabar-Kitarović igra za SDP. Nije on to doslovno rekao, ali se to može iščitati iz njegove izjave: “Predsjednica je očito kritična. Osobno se s takvim njezinim stajalištima ne slažem. Zašto ona govori na taj način i zašto ona to govori baš ovaj tjedan kad je SDP zatražio opoziv Vlade, to pitanje ćete morati postaviti predsjednici”.

Pitanje motiva

Neki u HDZ-u smatraju kako predsjednica istupima pokušava osigurati potporu unutar stranke.

- Vlada je u problemima, oporba slabašna, predsjednica govori ono što ljudi žele čuti. Da se razumijemo, to što ona govori nije netočno, ali je pitanje njezina motiva. Važan joj je drugi mandat i rejting. Ako njezine kritike poluče rezultat i skoči joj popularnost, ona će nastaviti s tim. Nesumnjivo je da ima potporu u dobrom dijelu HDZ-a, jer da nema, ne bi se u to upuštala - kaže naš sugovornik koji smatra da situaciju treba sagledati u širem kontekstu.

- Mislim da je tu riječ o unutarstranačkim obračunima na maloj višoj razini - smatra ovaj član HDZ-a, ističući da u stranci postoji veći dio nezadovoljnih Plenkovićevom politikom koji će se rado prikloniti predsjednici. HDZ-ovci skloni predsjednici u njezinim kritikama ne vide ništa sporno.

Obraćanje članstvu

- Ne vidim sukob. Predsjednica stalno boravi među ljudima, vidi probleme i govori o njima. Kritizirala je i Milanovića i Oreškovića, pa ne vidim zašto ne bi rekla i Plenkoviću što ima. Uostalom, i ankete pokazuju da stvari ne stoje dobro - kazao je jedan HDZ-ovac. Sama predsjednica se u intervjuu na Novoj TV obratila i članstvu i biračima HDZ-a, što je pomalo ostalo u sjeni zbog priče o Zdravku Mamiću.

- Moram kazati da sam u članstvo HDZ-a stupila kao vrlo mlada osoba i nisam napuštala stranku ni u njezinim najtežim trenucima. Kad sam postala predsjednica, odnosno kad sam izabrana kao kandidatkinja za predsjednicu, to mi je bila iznimna čast. Nikad ne bih ostvarila pobjedu na izborima da nije bilo rada bezbrojnih volontera na terenu i rada stranke na terenu - rekla je Kolinda Grabar-Kitarović.

Kategorije: Hrvaška

PIŠE TOMISLAV ČADEŽ Nominacije za Nagradu hrvatskoga glumišta i ove godine potvrđuju: cijela je ta 'institucija' izvještačena i posve nerealna

Pon, 13/11/2017 - 16:00

Ovogodišnje nominacije za Nagradu hrvatskog glumišta potvrđuju koliko je cijela ta “institucija” izvještačena i nerealna. Prolio sam more tinte, kako bi napisao pokojni Tomislav Židak, bilježeći proteklih desetljeća njezinu pretencioznost. Broji čak trideset i šest kategorija, od kojih su neke na preskok, svake druge godine (parne ili neparne) pa nikad ne znaš koliko ih je točno na meniju. Ove je godine u igri dvadeset i devet kategorija. Oscar se, primjerice, dodjeljuje u njih dvadeset i pet (uključujući onu za šminku). Ali što je Holywood prema hrvatskom glumištu i njegovu glamouru i razgranatosti!

Bez Mate Matišića

Naša kultura, i na to sam prolio more tinte dosad, uglavnom je usmena i u koordinatama trača te neformalnih “mišljenja”. Stoga nije čudno što se najmanje cijeni bilo što zapisano. Primjerice, dramski tekst. I najneupućeniji namjernik vjerojatno zna da se u kazalištu igraju dramski tekstovi, koje je tkogod napisao upravo zato da se igraju na pozornici. Štoviše, većina namjernika vjerojatno misli da mimo dramskog teksta i nema teatra. Zapravo ima, ali zacijelo dramski pisac nije sporedna pojava iliti nužno zlo.

Osim u nas. Ovako glasi naziv kategorije: “Nagrada Hrvatskog glumišta za najbolji praizvedeni suvremeni hrvatski dramski tekst ili najbolju dramatizaciju, adaptaciju, dramaturšku obradu teksta ili dramaturgiju predstave”.

Spomenuti Oscar među četiri glavne kategorije gaji i ove dvije: najbolji originalni scenarij te najbolji adaptirani scenarij.

Nije, naime, isto pišeš li svoje ili prepravljaš tuđe. Zamislite da se u automobilskoj industriji dodjeljuje zajednička nagrada za najbolji novi model automobila i za najbolju autolimarsko-mehaničarsku preradu. Primjerice, zajedno idu novi golf i stari golf dvojka kojem je kumašin u dvorištu odrezao krov i dodao nehrđajuće naplatke.

Bilo kako bilo, među nominiranima ove godine nema ni jednog autora koji je nešto samostalno napisao, nego se natječu isključivo prilagodbe, adaptacije.

Skandalozno je što nije nominiran, primjerice, Mate Matišić, za dramski triptih “Ljudi od voska”, koji je u zagrebačkom HNK režirao Janusz Kica. Predstava je cijele prošle i ove sezone rasprodana, a o toj drami pisalo se i raspravljalo protekle godine više nego o bilo kojoj drugoj. Na jednu od izvedbi došlo je, primjerice, stotinjak psihijatara pa su nakon nje raspravljali o svim dimenzijama teksta. Čemu?

Žiri glumaca

Žiri, sastavljen od četvero glumaca (Lela Margitić, Zijad Gračić, Sanja Marin, Enes Vejzović) i jedne novinarke (Lada Džidić) nominirao je, potpuno polupismeno i nejasno, ove radove, citiram: “1. Hrvoje Ivanković za dramaturški koncept i oblikovanje teksta te Ivica Boban za dramaturšku obradu teksta ‘Marin Držić - Viktorija od neprijatelja’ premijerno izvedenog na 68. Dubrovačkim ljetnim igrama;

2. Ana Tonković Dolenčić za dramski tekst ‘Sherlock Holmes’ prema motivima i likovima pripovijetki i romana Arthura Conana Doylea premijerno izveden u Zagrebačkom kazalištu mladih;

3. Tomislav Zajec za autora dramatizacije i dramaturga predstave ‘Črna mati zemla’ Kristiana Novaka/Tomislava Zajeca praizvedene u Zagrebačkom kazalištu mladih.”

Ni točke, ni zareza, ni ispravne upotrebe padeža. Tko da shvati što znači “Hrvoje Ivanković za dramaturški koncept i oblikovanje teksta te Ivica Boban za dramaturšku obradu teksta ‘Marin Držić - Viktorija od neprijatelja’. Čijeg teksta? Što su mu uradili? Koja je razlika između “oblikovanja teksta” i “dramaturške obrade teksta”?

Tipično hrvatski

Posrijedi je inače odlična predstava, a Hrvoje Ivanković je, eto, odbio autorstvo jer ipak ima znatno više Držićeva teksta nego njegova. Ivica Boban je predstavu režirala, dakako mijenjajući predložak. Ta i svaki glumac adaptira tekst po svom, čim stane na scenu. Nikad se ne igra točno onako kako je zapisano!

Ukratko, kategorija je besmislena, vrijeđa inteligenciju, muti vodu, omalovažava stvaranje i proizvodi lažan dojam nekakve vrhunaravne učenosti. Tipično hrvatski, rekli bismo.

Kategorije: Hrvaška

DJECI PREKASNO STIGLE PAPUČE PA MORALI NAPRAVITI 1500 NOVIH Dio djece koja su već dobila obuću prerasla su brojeve koje je Grad naručio još u ožujku

Pon, 13/11/2017 - 16:00

Sredinom prošloga tjedna ukupno 4782 djece u 56 dječjih vrtića dobilo je dugoočekivane papuče koje je za njih naručio Grad Zagreb.

Ukrašavanje

Riječ je većinom o privatnim vrtićima jer je, kažu iz Grada, tamo manje djece, što im je olakšalo prvu fazu isporuke. No, kako su neki roditelji i djelatnici vrtića očekivali, već je na samome početku došlo do određenih problema na koje su upozoravali još u ožujku, kada je na e-mail adrese vrtića stigao dopis iz Grada kojim se traži da hitno u dva dana pošalju popis djece od treće do pete godine i izmjere im stopala kako bi mogli naručiti papuče. Sedam mjeseci kasnije neka su se djeca ispisala iz vrtića, a neka su prerasla brojeve papuča koje su im naručene.

- Od ukupno 15 djece koja idu u naš vrtić čak 10 ih je novih. To znači da tih 10 neće imati papuče jer nisu bili upisani kada smo radili mjerenja stopala. Pošiljka je stigla u prošlu srijedu, ali sada nemamo mnogo koristi od toga. Pokušat ćemo naručiti nove ako možemo - poručila je Blaženka Vukoja, osnivačica privatnog vrtića Čarobni svijet.

I u vrtiću Panda prošli su tjedan dobili obuću, i to za 80 djece, gdje su zadovoljni, kažu, isporukom i već su ih počeli ukrašavati kako bi djeca mogla razlikovati čije su koje papuče.

- U petak smo ih podijelili roditeljima da ih odnesu kući i s djecom napišu imena na njih ili nacrtaju neki crtež, poput cvjetića ili auta, tako da se mogu razlikovati. Samo 5 do 6 djece je dobilo papuče premalih brojeva, tražit ćemo sljedeći tjedan da ih zamijene.

Četiri boje

Dobili smo plave, crvene i bijele. Djeci se sviđaju, ali ih znaju i zaboraviti kod kuće. Jedan dječak je komentirao kako on ima ljepše papuče nego njegova sestra školske tenisice. Mislim da su kvalitetno napravljene, duboke su i dobre za dječji zglob - istaknula je Najda Čindrak, osnivačica privatnog vrtića Panda.

Na popisu od 56 vrtića u Zagrebu koji su već dobili naručene papuče samo je devet gradskih, a riječ je o vrtićima Bukovac, Izvor, Krijesnice, Medveščak, Tatjane Marinić, Trnoružica, Markuševec, Maksimir i Mali princ, dok će svi ostali svoje dobiti kroz nekoliko dana.

Prema riječima Ivice Lovrića, pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, isporuka ide svojim tijekom.

- Svako dijete će dobiti jedan par obuće, a Grad je izdvojio tri milijuna kuna za papuče koje je radila Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - kaže Lovrić.

Kako doznajemo iz URIHO-a, do kraja ovoga tjedna isporuka će stići u 140 vrtića, a njihove papuče u četiri boje crnoj, bijeloj, plavoj i crvenoj dobit će ukupno 22.091 dijete.

Bacanje novca

- Kad svi vrtići dobiju papuče, onda će moći od nas tražiti zamjene. Zamjena će se odvijati fizički, dakle broj za broj. Mi smo za svaki slučaj napravili 10 posto više papuča od ukupno naručenih upravo iz razloga ako ih djeca prerastu pa ih treba zamijeniti. Tako da smo ih oko 1500 dodatnih napravili - objasnio je Hrvoje Golub, rukovoditelj Kožne galanterije i obuće URIHO.
I dok neki pozdravljaju cijeli projekt i nemaju ništa protiv toga da djeca u vrtićima nose uniformiranu obuću, dio građana smatra kako je to bacanje proračunskog novca koji se mogao pametnije iskoristiti, primjerice u obnovu vrtićkih objekata, opremu i igračke.

Kategorije: Hrvaška

'ULJANIK NIJE KORISTIO MJENICE KAO AGROKOR' Šef Uprave pulskog škvera nakon optužbi zastupnice Mosta objašnjava kako su trošili državni novac

Pon, 13/11/2017 - 15:49

Predsjednik Uprave Uljanik Grupe Gianni Rossanda u ponedjeljak je izjavio da Uljanik grupa nikad nije koristila mjenice na način kako ih je koristio Agrokor, da je državni novac uplaćen Brodogradilištu 3. maj potrošen namjenski te da smanjivanje broja radnika u grupi neće biti na osnovu otpuštanja.

 "U Uljanik Grupi mjenice nismo nikad koristili na način na koji ih je koristio Agrokor, kako nam se pokušava imputirati, već smo u poslu s dobavljačima koristili faktoring za naplatu jednog dijela naših obaveza prijevremeno ili za naplatu potraživanja kad smo kasnili zbog problema u financiranju", izjavio je Rossanda, komentirajući tvrdnje i napise u medijima o poslovanju Uljanika po modelu Agrokora.

U izjavi za medije Rossanda je komentirao i sumnje saborske zastupnice Mosta Ines Strenja-Linić o korištenju državnog novca uplaćenog 3. maju za pozajmice poduzećima unutar Uljanik grupe.

Kazao da je dio prihoda 3. maja "izvan programa restrukturiranja" korišten za pozajmice unutar sustava jer je, kako je rekao "3. maj integriran unutar sustava i problemi u sustavu bi značili i probleme u samom 3. maju".

"Novac koji je iz države došao u 3. maj potrošen je bilančno po lipama u ono za što je bio namijenjen, odnosno tamo gdje je i trebao biti potrošen", naveo je Rossanda. 

Dodao je kako su u Uljaniku i sami bili na rubu restrukturiranja u vrijeme ulaska Hrvatske u EU, no tada su, kako je rekao, "kontaktirani od strane države ne bi li se uključili u priču s 3. majem, za kojeg, unatoč tome što je bio saniran i s dobrom bilancom, nije bilo interesa među potencijalnim kupcima".

Saborska zastupnica Ines Strenja-Linić (Most) prošle srijede je tijekom aktualnog prijepodneva u Saboru postavila pitanje o poslovnim teškoćama u kojima su se našla dva brodogradilišta.

Strenja-Linić konstatirala je da je poslovanje Uljanik Grupe, kojoj je Vlada dala jamstva za kredite u vrijednosti 900  milijuna dolara, trenutno u problemima. Ta su jamstva dana kako bi Uljanik Grupa, koja je preuzela 3. maj, odradila knjigu narudžbi, u kojoj se nalazi više od 20 brodova, vrijednih iznad milijardu dolara i predviđenih za isporuku do kraja iduće godine.   

"Iako postoji niz objektivnih razloga zašto je došlo do poteškoća ovog ambicioznog plana, postoji opravdana sumnja da je i poslovanje Uljanik Grupe temeljeno na sličnim obrascima kao u slučaju Agrokor. Na to upućuje neobična situacija, da je već na kraju prvog polugodišta ove godine dug 3. maja  prema dobavljačima i kooperantima veći od 150 milijuna kuna", istaknula je Strenja-Linić.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić odgovorila je na taj upit u Saboru da je brodogradilište Uljanik upozoreno da smanji dugove prema dobavljačima, dok je za brodogradilište 3. maj zatraženo provođenje proračunskog nadzora.

U razgovoru za Novi list od ponedjeljka, pak, Rossanda je među ostalim izjavio da će u sklopu programa restrukturiranja, koji se radio duže vrijeme a sada je dovršen, definitivno smanjiti kapacitete i koncentrirati se isključivo na visokosofisticirane brodove koji će im dati opstojnost na tržištu, uz diverzifikaciju djelatnosti. Kako je istaknuo, reduciranje kapaciteta će im dati daha da zadrže stručnu radnu snagu, napomenuvši da je situacija takva da među 6.500 ljudi, u što su ubrojeni i kooperanti, nisu svi na potrebnoj razini stručnosti.

U izjavi za medije, pak, Rossanda je poručio da "smanjenje broja radnika u Grupi definitivno neće biti na osnovu otpuštanja, već, kao i dosad, sustavnog upravljanja dobnim odlascima, prekvalifikacijama, promjenom modela organizacije te, naravno, smanjenjem kooperacije".

Kategorije: Hrvaška

PET IDEJA ZA RUČAK U UREDU: Kolege na poslu će se grabiti za vaš gablec!

Pon, 13/11/2017 - 15:46

Zaboravite na naručivanje hrane i odlazak u pekaru. To što u vašem užurbanom danu raspolažete jednom pauzom od 30 minuta ne znači da morate jesti hranu koja nije kvalitetna i zdrava. Ako dobro organizirate svoje vrijeme i napravite nešto pripreme unaprijed, svih pet radnih dana u tjednu ćete moći klopati domaći obrok za radnim stolom. Oni koji ne znaju bi li svoju pauzu na poslu potrošili u vrijeme doručka ili ručka pa vrlo često ''užinaju'' izdvojili smo recept za pitice od heljde punjene ajvarom te calzone od poriluka. Na posao ih ponesite u papirnatoj vrećici, a jedite rukama, bez potreba za nožem i vilicom! Ali maknite prste s tipkovnice, ovo je ipak vrijeme za vas! Oni željni konkretnijeg ručka svakako trebaju napraviti rižoto od teletine i tagliatelle sa sezonskim gljivama, ili pak svima omiljeni quiche Lorraine koji uvijek mogu nadopuniti namirnicama po želji. Zapamtite, plastične posude koje se hermetički zatvaraju su u ovom slučaju vaši najbolji prijatelji, a ideja za dobar ručak na poslu je beskonačno mnogo. Zato, za početak, isprobajte ovih pet, a poslije je samo nebo granica!

Pitice od heljde punjene ajvaromMafini-i-ajvar.jpg Calzone od poriluka1.jpg Rižoto s teletinom i ljutenicomPikantni-rizoto-sa-teletinom-i-ljutenicom.jpg Quiche LorraineiStock-593320608.jpgTagliatelle s gljivama i pinđuromTaljatele-sa-pecurkama-i-pindjurom.jpg

Impression tracker Ajvar 

Kategorije: Hrvaška

ANTONIJA SAKOMAN Referiram se na 'potrošno doba' gdje ljudskost nestaje

Pon, 13/11/2017 - 15:37

U galeriji Laval Nugent otvorena je prva samostalna izložba Antonije Sakoman.

Naziv vaše izložbe u Galeriji Laval Nugent je “Efemerni život/efemerni rezovi”?

- Referiram se na “potrošno doba”, konzumerističko doba, gdje ljudskost i ljudska empatija nestaju pod pritiskom svakodnevnih iskrivljenih društvenih i političkih silnica. Istovremeno označava nesiguran život, život koji je tek u nastajanju, a u svojoj nesigurnoj okolini može se brzo zaustaviti njegov rast.

U jednom ciklusu slikate i naslovnice dnevnih novina. Zašto?

- Bilježeći na slici naslovnice novina, političke afere i uhićenja, “prisvojila” sam ih kao dio svoga vremena. Međutim, fiksirane na slici, s kolažnim elementima, one postaju i društveni komentar, govor čovjeka koji promišlja svoj politički kontekst.

Nekim djelima istražujete i samu slikarsku materiju?

- Istražujem formu, ekspresiju i materiju slike, tražeći unutarnju vitalnost predmeta. Pokušavam doći do apsolutne afirmacije materije, želim naglasiti njenu prisutnost i tvarnost, kao u klasičnom enformelu.

sakoman11-021117.jpg 

U predgovoru stoji kako se bavite temama “socijalnog propadanja i otuđenja, ističući gubitak primarnih ljudskih vrijednosti, koje bivaju zamijenjene elementima moći i dominacije”...

- Otuda moja empatija prema malim svakodnevnim gestama, efemernim stvarima, socijalnom okruženju, emocionalnim i ljudskim potrebama koje izražavaju moju umjetničku misiju.

Magistrirali ste slikarstvo na zagrebačkoj Likovnoj akademiji, no trenutačno živite u Njemačkoj?

- Preselila sam se iz želje da se stavim u neko novo iskustvo. Želim istraživati nove kreativne i socijalne kontekste.

sakoman6-021117.jpg 

Kategorije: Hrvaška